Evenementskalenner

Mët 07 Dezember
Mët 23 November
Sam 19 November
Informatiounsevenement
Den 19/11/2022 - De 13h00 à 17h00

CAI Orientatiounsdag

European Convention Center Luxembourg (ECCL) - 4, Pl. de l'Europe, L-1499 Luxembourg
Mët 05 Oktober
Verschiddenes
Vum 05/10/2022 bis den 06/10/2022

Global Government Forum's Digital Summit 2022

Ottawa, Kanada